GMB Intro

 • Global Magic Brands, ulusal markaları dünya markası yapan bir marka ajansıdır. Sihirli Dünya Markaları yaratır.

  İletişim bütçesini en verimli biçimde kullanmak, EBITDA yaratırken aynı zamanda marka değerini arttırmak ve sonuçta da bir dünya markası olmak isteyen kişi, şirket ve kentlere strateji danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

   

  Marka Yaratma Süreçlerimiz


  • Konum Belirliyoruz;

   Kalitatif, kantitatif ve özellikle etnografik araştırma yöntemlerini kullanarak rekabet, pazar ve hedef kitle analizleri yapıyoruz. Markaya ait her şeyi; markanın ruhunu, imajını, sesinin tonunu, ismini, logosunu, rengini, kimliğini, ürünlerini, teknolojisini, çalışanlarını, mekanlarını ve en önemlisi B2B & B2C pazarlarını, nihai tüketicisini ve hedef kitlesini çok iyi tanıyor, tanımlıyoruz. “Marka pazarın neresinde ve nasıl konuşlanmalıdır?” sorusuna cevap veriyoruz. Çünkü biz Konumlandırma Belgesi’ne sahip olmayı, marka olmanın olmazsa olmaz birinci kuralı olarak görüyoruz.

  • Marka Stratejisini belirliyoruz;

   Markanın ruhunu, algısını, konumunu ve onu tanımamızı, ona inanmamızı sağlayan en önemli özelliklerini belirliyoruz. Çünkü biz, işinizi çok iyi yapıyor olsanız dahi güçlü bir marka olmanızın tüm bu yorgunluğunuza değeceğine inanıyoruz.

  • Pazarlama Stratejisini belirliyoruz;

   Ürünü ve hedef kitleyi iyi tanıyıp, pazarın gereksinimlerini, rekabet avantajlarını belirleyerek ikisinin bir gönül bağıyla birbirine bağlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biz pazarlamanın tek başına reklam veya satıştan ibaret olmadığını, satışı ve karı arttırırken aynı zamanda markanın değerlenmesini de sağlayan bir “mühendislik” olduğuna inanıyoruz.

  • İletişim Stratejisini belirliyoruz;

   Reklam, PR, Medya Planlama & Satınalma, Online Marketing, Sponsorluk, Event’ler, Basılı Medya Araçları, İtibar Yönetimi, Kriz Yönetimi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi faaliyetlerinin, Konumlandırma Belgesi, Marka Stratejisi ve Pazarlama Stratejisine uygun olarak uygulanmasını sağlıyoruz. Uygulamaların verimliliğini, fiyat ve kalite açısından denetliyoruz. Çünkü biz, iletişimin yaratıcı olmakla beraber, ürün hedef kitleyi buluşturan, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir faaliyet olması gerektiğine inanıyoruz. Bir uygulama ajansı değiliz.


  Hedeflerimiz nelerdir?


   
  Kısa vadedeki hedefimiz;

  Müşterimize yüksek marka değeri sayesinde daha karlı, sürdürülebilir satış ve yüksek EBITDA sağlamak,

  Orta vadedeki hedefimiz;

  Marka değerinin, şirket bilançosunda “maddi olmayan duran varlık” olarak “maddi duran varlıklar” değerinden daha yüksek olmasını sağlamak,

  Uzun vadedeki hedefimiz;

  İster ulusal bir şirket, ister kişi veya kent olsun, bir Türk markasını “dünya markası” yapmaktır.

  Yaptığımız işler dünyada, “Entegre Marka Yönetimi” (IBM), Marka Danışmanlığı ve “Marka Yönetimi” (BM) olarak tanımlanır. Bu alanda hizmet veren danışmanlık şirketleri de “Marka Ajansı” olarak adlandırılırlar. Biz ise yaptığımız işe kısaca “Marka Mimarlığı Danışmanlığı”, yarattığımız markalara ise “Sihirli Dünya Markaları” diyoruz. Global Magic Brands hakkında daha fazla bilgi edinmek için sunumumuzu da inceleyebilirsiniz.

  Yalnızca bize özgü olan farkımız ise; iletişim bütçesini verimli hale getirerek sağladığımız tasarruf, ilave bir bütçe yatırımı yaptırmadan bir dünya markası olabilmeniz. Nasıl mı? Sizinle iletişime geçelim.

  GMB Sihirli Takım  Ekibimiz