Marka kent projesi ile bir kentin cazibesini arttırıp daha çok ziyaret edilen, daha çok yatırım yapılan marka değeri yüksek marka kentler yaratıyoruz.
Aynı hizmet paketi ile marka bölge (örn. Kapadokya, Karadeniz, Ege) ve marka ülke yaratıp onları da bir dünya markası yapıyoruz.

İşe yine analizle başlıyoruz;

ANALİZ

Kentin coğrafi, kültürel, etnik ve ekonomik özelliklerini, avantajlarını, zaaflarını, geliştirilebilecek yönlerini inceleyip (SWOT), hedef kitlenin gözüyle mevcut algısını kantitatif, kalitatif araştırmalarla analiz ediyoruz. Hedef kitleyi segmente edip grupları ayrı ayrı tanımlıyoruz. Bu analizler markalaşma sürecinde emeğin ve bütçenin verimli harcanmasını sağlamaktadır.

KONUMLANDIRMA

Marka konumlandırma belgesi; marka kentin ulaşması gereken hedef kitlesinin ayrıntılı olarak belirlenmesi ve hedef kitlenin marka kentin nasıl algılaması gerektiğinin detaylı şekilde bir belge haline getirilmesi işidir. Konumlandırma esnasında varsa kent hakkındaki eksik ya da yanlış algıyı ve bu algının pozitif bir şekle nasıl dönüştürüleceğinin stratejisini, öne çıkarılacak özelliklerini belirliyoruz.

Konumlandırma belgesinin dört tamamlayıcı bileşeni vardır;


 • (Target Audience) Hedef Kitle;

  Desteğini almak, ilgisini çekmek ve kalbine dokunarak etkilemek istenilen kitlenin tutumlarının, yaşam tarzlarının, beklentilerinin, hayata bakış açılarının ve demografik yapılarının belirlenmesi.

 • (Frame of Reference) Tercih Nedeni;

  Marka kentin öne çıkan ayrıcalıklarının, rekabet avantajlarının ve bu özelliklerinin hedef kitlesiyle örtüşen yanlarının ve ortak yönlerinin belirlenmesi.

 • (Point of Difference) Farklılık ve Rekabet Avantajları;

  Marka kentin hedef kitlede heyecan ve sevgi uyandıracak onların akıllarında ve kalplerinde ilgi ve sevgi yaratacak rakiplerinden ayrıştıracak özelliklerinin saptanması.

 • (Reason to Believe) Neden sana inanayım? ;

  Hedef kitlenin marka kente inanmasını sağlayacak vaatler ve hedef kitleyi ikna edecek başlıca ayrıcalıkların belirlenmesi.

Konumlandırma belgesi markanın anayasasıdır. Bundan sonra geriye üç stratejiyi belirlemek kalır;


1. Marka Stratejisi;

“Konumlandırma Belgesi” ne uygun olarak marka kent olmayı hedefleyen kentin Marka Stratejisini belirliyoruz.

Marka Stratejisi genel olarak alttaki başlıkları içerir (COBI);
 • (Challenge)

  Markakent olmayı hedefleyen kentin işi zor olabilir, rakipleri ya da komşuları daha güçlü görünebilirler veya avantajlarının algılanmasında sorunlar olabilir. Çıkardığımız listeye kısaca “Zorluklar” listesi de diyebiliriz.

 • (Opportunity)

  Söz konusu zorluklara ve zorlu rekabete rağmen “Fırsatları” belirliyor ve zorlukları avantaja çevirmenin eylem planını çıkarıyoruz.

 • (Big Idea)

  Marka olmayı planlayan kentin, hedeflerini ve karakterini en iyi anlatan sloganı, mottosunu, logosunu ve en önemlisi “Büyük Fikri” ortaya çıkarıyoruz.

 • (Implications)

  • (Brand Essence) Markanın ruhu
  • (Brand Pillars) Markanın temel taşları ve kişilik özellikleri

2. Pazarlama Stratejisi;

Kentin bilinirliliğinin ve ziyaretçi sayısının artması, marka değerinin yükselmesi için Konumlandırma ve Marka Stratejisi doğrultusunda özetle “Bu kent hedef kitleye nasıl pazarlanmalıdır?”, “Ne olursa ilgi çeker ve yatırım değeri artar?” sorularının cevaplarını içeren bir “Pazarlama Stratejisi ve Uygulama Planı”nı” çıkarıyoruz.

3. İletişim Stratejisi;

Reklam, PR, medya planlama, medya satın alma, internet, sosyal medya, sponsorluk, aktiviteler… vb. uygulamaların yukarıda belirlenen stratejilere uygun hale getirilmesini sağlayan bir çalışmadır. Amaç, marka olmaya aday kentin hedeflerinin ve vaat ettiklerinin, hedef kitlesine en ekonomik ve, en doğru mecralarla ulaşmasını sağlamaktır.

Uygulama Ajanslarının seçiminde konkur danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Ajans seçimleri yapıldıktan sonra uygulamanın yukarıdaki stratejilere uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetliyoruz.

Kentin simge yapıları, önemli projeleri, kentsel planı, kültürel ve coğrafi değerlerinin “ideal bir kent” imajına katkı sağlaması için “imaj maker”lık hizmeti veriyoruz.

Kentinizin sahip olduğu gayrimenkul, yatırım veya tarihi eserler gibi fiziksel varlıkları daha da değerlensin, daha çok yerli ve yabancı ziyaretçi gelsin, daha çok doğrudan yatırım çeksin, kentiniz dünyada ilk akla gelen ziyaret edilecek yerlerden biri olsun.

Marka Kentler Yaratıyoruz...