Sanatçı, siyasetçi, bilim insanı veya iş adamı/kadınısınız. Kariyer planınızda yükselmek, meşhur olmak, seçilmek kısaca ünlü olmak var. Sizi bir marka insan yapıyoruz. Türkiye’de…Türkiye’ye sığamıyorsanız dünyada…

İşe analizle başlıyoruz;

ANALİZ

Marka olmak isteyen kişinin özelliklerini, artılarını, eksilerini, geliştirilebilecek yönlerini inceleyip (SWOT), hedef kitlenin gözüyle mevcut algısını kantitatif, kalitatif araştırmalarla analiz ediyoruz. Hedef kitleyi segmente edip grupları ayrı ayrı tanımlıyoruz. Bu analizler markalaşma sürecinde emeğin ve bütçenin verimli harcanmasını sağlayamaktadır.

KONUMLANDIRMA

Marka konumlandırma belgesi; marka kişinin seslenmesi gereken hedef kitlenin ayrıntılı olarak belirlenmesi ve hedef kitlenin marka kişiyi nasıl algılaması gerektiğinin detaylı şekilde bir belge haline getirilmesi işidir.

Konumlandırma belgesinin dört tamamlayıcı bileşeni vardır;


 • (Target Audience) Hedef Kitle;

  Desteğini almak ve kalbine dokunarak etkilemek istenilen kitlenin, tutumlarının, yaşam tarzlarının, beklentilerinin, hayata bakış açılarının ve demografik yapılarının belirlenmesi.

 • (Frame of Reference) Tercih Nedeni;

  Marka kişinin öne çıkan ayrıcalıklarının, rekabet avantajlarının ve bu özelliklerinin hedef kitlesiyle örtüşen yanlarının ve ortak yönlerinin belirlenmesi.

 • (Point of Difference) Farklılık ve Rekabet Avantajları;

  Marka kişinin hedef kitlede heyecan ve sevgi uyandıracak, onların akıllarında ve kalplerinde ilgi ve sevgi yaratacak, rakiplerinden ayrıştıracak özelliklerinin saptanması.

 • (Reason to Believe) Neden sana inanayım? ;

  Hedef kitlenin marka kişiye inanmasını sağlayacak vaatler ve hedef kitleyi ikna edecek başlıca ayrıcalıkların belirlenmesi

Konumlandırma belgesi, markanın anayasasıdır. Bundan sonra geriye üç stratejiyi belirlemek kalır;


1. Marka Stratejisi;

“Konumlandırma Belgesi” ne uygun olarak marka olmak isteyen kişinin Marka Stratejisini belirliyoruz.

Marka Stratejisi genel olarak alttaki başlıkları içerir (COBI);
 • (Challenge)

  Marka olmak isteyen kişinin işi zor olabilir, rakipleri daha güçlü görünebilirler veya algılanmasında sorunlar olabilir. Çıkardığımız listeye kısaca “Zorluklar” listesi de diyebiliriz.

 • (Opportunity)

  Söz konusu zorluklara ve zorlu rekabete rağmen “Fırsatları” belirliyor ve zorlukları avantaja çevirmenin eylem planını çıkarıyoruz.

 • (Big Idea)

  Marka olmayı planlayan kişiyi, hedeflerini ve kişiliğini en iyi anlatan sloganı, mottoyu ve en önemlisi “Büyük Fikri” ortaya çıkarıyoruz.

 • (Implications)

  • (Brand Essence) Markanın ruhu
  • (Brand Pillars) Markanın temel taşları ve kişilik özellikleri

2. Pazarlama Stratejisi;

Kişinin bilinirliliğinin ve destekçi sayısının artması, marka değerinin yükselmesi için Konumlandırma ve Marka Stratejisi doğrultusunda özetle “Kişi hedef kitleye nasıl pazarlanmalıdır, Ne olursa sevilir ve arkasından gidilir?” sorulanın cevaplarını içeren bir “Pazarlama Stratejisi ve Uygulama Planı”nı” çıkarıyoruz.

3. İletişim Stratejisi;

Reklam, PR, medya planlama, medya satın alma, internet, sosyal medya, sponsorluk, aktiviteler… vb. uygulamaların yukarıda belirlenen stratejilere uygun hale getirilmesini sağlayan bir çalışmadır. Amaç, marka olmak isteyen kişinin mesajlarının, hedef kitlesine en ekonomik ve en doğru mecralarla ulaşmasını sağlamaktır.

Uygulama Ajanslarının seçiminde konkur danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Ajans seçimleri yapıldıktan sonra uygulamanın yukarıdaki stratejilere uygun yapılıp yapılmadığını denetliyoruz.

Marka olmak isteyen kişiye; diksiyon, tarz, giyim, basın toplantısı, medya iletişimi, röportaj verme eğitimlerini veriyoruz. Kısacası “İmaj maker”lık hizmeti veriyoruz.

Her Marka Kişi Bir Yıldızdır. Yıldızlar Yaratıyoruz.