Bir lokal markayı ulusal, ulusal markayı bir dünya markası yapıyoruz.
Bir şirketin değerinin marka değerinden farklı olduğunu biliyor ve marka değerinin şirket değerinin üzerine çıkmasını sağlıyoruz. Markanızın dünyanın en değerli markaları arasına girmesini sağlıyoruz.
ANALİZ

Pazarlamanın; ürünü ve hedef kitleyi çok iyi tanımaktan ve iki tarafı buluşturmaktan geçtiğine inanıyoruz. Ürün ve hedef kitle üzerinde periyodik kalitatif ve kantitatif araştırmalar yapıp ürünü ve hedef kitlesini detaylıca tanımlıyoruz. CRM, CLM ve CEM projelerini kullanarak hedef kitlenin ürünle bütünleşmesini sağlıyor, bağımlılık yaratıyoruz.

KONUMLANDIRMA

Marka konumlandırma belgesi; markanın buluşması gereken hedef kitlesinin ayrıntılı biçimde belirlenmesi ve hedef kitlenin markayı nasıl algılaması gerektiğinin detaylı şekilde bir belge haline getirilme işidir. Konumlandırma esnasında varsa marka hakkındaki olumlu veya olumsuz algıyı tanımlıyoruz.

Konumlandırma belgesinin dört tamamlayıcı bileşeni vardır;


 • (Target Audience) Hedef Kitle;

  Tüketmesini ve ona gönülden bağlanmasını istediğiniz kitlenin tutumlarının, yaşam tarzlarının, beklentilerinin, tüketim alışkanlıklarının, hayata bakış açılarının, demografik ve ekonomik yapılarının belirlenmesi.

 • (Frame of Reference) Tercih Nedeni;

  Markanın öne çıkan başlıca ayrıcalıkları, rekabet avantajları ve bu özelliklerin hedef kitlesi ile örtüşen yanları, ortak yönleri.

 • (Point of Difference) Farklılık ve Rekabet Avantajları;

  Markanın hedef kitlede heyecan ve sevgi uyandıracak onların akıllarında, kalplerinde ilgi ve sevgi yaratacak rakiplerinden ayrıştıracak özellikleri nelerdir?

 • (Reason to Believe) Neden sana inanayım? ;

  Hedef kitlenin markaya inanmasını sağlayacak vaatler ve hedef kitleyi ikna edecek kalite, konfor, fiyat veya arzu uyandırması gibi başlıca marka ayrıcalıkları nelerdir?

Konumlandırma belgesi markanın anayasasıdır. Bundan sonra geriye üç stratejiyi belirlemek kalır;


1. Marka Stratejisi;

“Konumlandırma Belgesi” ne uygun olarak ürünün marka stratejisini belirliyoruz. Marka stratejisinin ana amacı; Bir “Maddi olmayan duran varlık” olan Marka değerinin, şirketin “Maddi duran varlıklar”ından daha yüksek değerde olmasını sağlamaktır.

Marka Stratejisi genel olarak alttaki başlıkları içerir (COBI);
 • (Challenge)

  Markanın işi zor olabilir, rakipleri daha bilinir, daha yaygın, daha ekonomik veya güçlü görünebilirler veya markanın yerel veya global algısında sorun olabilir. Çıkardığımız listeye kısaca “Zorluklar” listesi de diyebilirsiniz.

 • (Opportunity)

  Söz konusu zorluklara ve zorlu rekabete rağmen “Fırsatları” belirliyor ve zorlukları avantaja çevirebimenin eylem planını çıkarıyoruz.

 • (Big Idea)

  Markayı, pazar hedeflerini ve marka kimliğini en iyi anlatan sloganı, mottoyu ve en önemlisi “Büyük Fikri” çıkarıyoruz.

 • (Implications)

  • (Brand Essence) Markanın ruhu
  • (Brand Pillars) Markanın temel taşları ve kişilik özellikleri

2. Pazarlama Stratejisi;

Markanın bilinirliliğinin ve tüketici sayısının artması, marka değerinin yükselmesi için Konumlandırma ve Marka Stratejisi doğrultusunda özetle “bu marka hedef kitleye nasıl pazarlanmalıdır, ne olursa sevilir, daha çok tüketilir, vazgeçilmez kılınır?” sorularının cevabını içeren bir “Pazarlama Stratejisi ve uygulama planını” çıkarıyoruz. Amaç; Daha karlı bir “loved brand” yaratmaktır.

3. İletişim Stratejisi;

Reklam, PR, Medya planlama, medya satınalma, internet, sosyal medya, sponsorluk, aktiviteler… vb uygulamaların yukarıda belirlenen stratejilere uygun olmasını sağlayan bir çalışmadır. Amaç, liderliğe oynayan markanın mesajlarının hedef kitlesine en ekonomik, en doğru mecralarla ulaşmasını sağlamaktır.

Uygulama Ajanslarının seçiminde konkur danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Ajans seçimleri yapıldıktan sonra uygulamanın yukarıdaki stratejilere uygun yapılıp yapılmadığını denetliyoruz.

Marka yüzü için diksiyon, tarz, giyim, basın toplantısı yapma, röportaj verme eğilimleri veriyoruz.


Dünya Markası Ol, Tüm Yorgunluğuna Değsin.