ImageUP hizmet paketimizi kullanan müşterilerimiz;


 • İmajı zedelenmiş, hak etmediği şekilde itibarı sarsılmış veya hakkında önyargılar olan imaj, itibar veya kriz yönetimine gereksinim duyan kişi veya kurumlardır.
 • Milletvekili ya da Belediye başkanı olmak isteyen politikacılar, daha büyük star olmak isteyen sanatçılarla sporcular ya da sosyal hayatta yükselmek isteyen işadamları / işkadınlarıdır.
 • Ülke, Kent veya kurum imajını pozitife çevirmek isteyen kamu liderleridir.

Nasıl yapıyoruz?


 • 1. SWOT ANALİZİ

  Güçlü ve zayıf yanları, fırsatlar ve tehditleri belirleyip önce konumlandırma analizini yapıyoruz.

 • 2. EYLEM PLANI

  Kısa, orta ve uzun vadede yapılacaklar listesi ve eylem planını belirleyip uygulama aşamasına geçiyoruz.

 • 3. UYGULAMA

  Halkla İlişkiler, Medya ile ilişkiler, Lobicilik, Hukuki süreç, İnternet, Sosyal Medya, Reklam ve diğer uygulama alanlarından hangilerinin araç olarak kullanılacağına karar verildikten sonra tüm gerekli araçlar kullanılmaya başlanır. Gerekiyorsa marka tescili konusunda destek veriyoruz.
  Kişisel müşterilerimizin görsel imajı, algı yönetimi açısından bizim için önemlidir. Bu yüzden biz aynı zamanda da bir “Image Maker” oluruz. Medya ile iletişim, giyim kuşam, diksiyon ve etiket eğitimleri almasını sağlıyoruz. İtibar ve kriz yönetimi yapıyoruz.

 • 4. SPONSORLUK VE MENEJERLİK

  Hizmet verdiğimiz ünlü kişinin veya kentin menajerliğini yapıp gerekirse potansiyel sponsorlarla buluşturuyor ve global temsilciliğini üstleniyoruz.

 • 5. PRIVATE EQUITY / ÖZEL SERMAYE

  Sınırlı bir süre için uygun gördüğü bir şirketin hisselerini satın alan bir PE fonunun ana amacı ortaklığını bitirip exit yaptığında ortağı olduğu şirketin defter ve marka değerlerinin katkıda bulunduğu sermaye ve yönetim sayesinde yükselmesini sağlamaktır. Bizim görevimiz ortaklık süresince şirketin marka değerini arttırmaktır.