ProductUP hizmet paketimizi kullanan müşterilerimiz;


  • Yeni bir ürün üreten ya da yıllardır markalaşamayıp ürününü bir meta şeklinde, kar marjı düşük olarak, markasız satan sanayiciler.
  • İthal ya da yerli bir ürünü perakende olarak satan ancak bilinirliği ve marka değeri düşüklügüne bağlı olarak karı ve yıl sonu EBITDA’sı tatminkâr olmayan tüccar veya perakendeciler.
  • Sıfırdan var olmak, marka olmak isteyen kişi veya kentler.

Nasıl yapıyoruz?


  • 1. ANALİZ

    Hak ettiği değere ulaşamamış olan ürün, kişi veya kentin mevcut konumlandırma analizini yapıp bir marka olması için gerekenleri uygulamaya geçiriyoruz.

  • 2. UYGULAMA

    Söz konusu olan yeni bir ürün ise, gerekli kalitatif ve kantitatif araştırmaları yaptıktan sonra konumlandırma belgesini çıkarıyoruz, ürünün adı ve kurumsal kimliğini belirliyoruz, lansmanını üstlenor ve onun bir marka olarak doğmasını sağlıyoruz.