Amaç:

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi’nin (İSMEP) ve projenin yürütülmesinden sorumlu olan iş birimi; İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin (İPKB) başarılı yönetimine, özverili ekibine, İstanbul’u olası afetlerden korunmak için yaptığı büyük yatırımlara rağmen bilinirliğini oldukça az ve iletişim faliyetleri kısıtlı bir kurumdu. İPKB’nin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmak ve çalışanları, yakın paydaşları ve hizmet verdiği İstanbul sakinleri ile daha etkin bir iletişim kurmak için izlemesi gereken yolu ve konumlandırma stratejisini belirlemeye karar verildi. Global Magic Brands İPKB’ye B2B ve B2C markalarının yapılandırılmasında, hedef kitle konumlandırılması ve bu hedef kitle ile iletişim eylem planının hazırlanmasında destek olmak için çalışmaya başladı.

Aksiyon:

İşe kapsamlı bir etnografik araştırma ile başlandı, katılımcı kalitatif metotlar kullanılarak İPKB bünyesinde çalışanların kurum algıları ve aidiyet analizleri yapıldı. İPKB’nin kendi çalışanlarıyla doğru iletişim kurabilmesi ve kurum elçiliği bilinci oluşturabilmesi için stratejiler geliştirildi. Sonrasında İPKB’nin paydaşları ile iletişimini daha dinamik ve verimli hale getirmek için temel bir B2B iletişim planı oluşturuldu. Son olarak İPKB’den hizmet alan tüm İstanbul halkının farkındalığının arttırılması ve İPKB algısının doğru oluşturulup yönetilmesi için yapılması gerekenler belirlendi. Global Magic Brands, stratejilerin belirlenmesinden sonra iletişim faliyetlerini yürütecek Yaratıcı Ajans, Medya Ajansı, PR şirketi için konkur süreçleri, eylem planının uygulanması ve brieflerin verilmesi aşamalarında İPKB adına aktif yürütücü oldu.

Sonuç:

İPKB, İstanbulda 1000’e yakın üzerinde okul, hastane ve tarihi eserin güçlendirilmesi ve yeniden inşaası için güçlü paydaşlarının desteğiyle çalışırken, iletişim stratejisini ve marka yönetimini GMB uzmanlığı ile etkin ve uluslararası standartlarda yönetmeye devam ediyor.

Web Sitesi: www.ipkb.gov.tr