SPORX

AMAÇ:
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ve takip edilen online spor platformu SPORX 15. Yılında güçlü bir marka yatırımı ile başarısını geleceğe taşımak ve alanındaki liderliğini sürdürmek istiyordu. Global Magic Brands BrandUP paketi ile şirket; markasını güçlendirmek ve bilinirliliğini artırmak, ziyaret ve download sayılarını yükseltmek, daha karlı gelir yaratımı gibi hedeflerine ulaşmayı amaçladı. GMB olarak SPORX’e sürdürülebilir bir yapıya kavuşmak ve çalışanları, takipçileri ve reklamverenleri ile daha etkin bir iletişim kurmak için gereken marka, iletişim, pazarlama, satış stratejilerinin oluşturulması konusunda danışmanlık hizmeti verdik.

AKSİYON:
Global Magic Brands SPORX’e B2B ve B2C markalarının yapılandırılmasında, ayrı ayrı hedef kitlelerin konumlandırılması ve bu hedef kitleler için pazarlama eylem planının hazırlanması için çalışmaya başladı. İşe kapsamlı bir etnografik araştırma ile başlandı, katılımcı kalitatif metotlar kullanılarak çalışanların algıları ve aidiyet analizleri yapıldı. Sektördeki önemli profesyoneller ve rakipler ile birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Rekabet alanı belirlendi ve rakipler analiz edildi. Markanın özü, kimliği, kişiliği, imajı, fiziksel özellikleri ve ilişki tarzları belirlendi ve hedef kitle empati haritası oluşturuldu. SPORX’in rakiplerinden ayrışmasını sağlayacak özellikleri tanımlanarak marka evi, çalışmasının sonuçları doğrultusunda hazırlandı. COBI analizi ile marka stratejisi kurgulandı. Dijital ve geleneksel mecralar için reklam ve iletişim stratejileri oluşturuldu.

SONUÇ:
SPORX dijital spor içeriği üreticisi ve Türkiye’nin lider online spor platformu olarak global bir marka olma yolunda güçlendi, mevcut B2B ve B2C müşterilerini daha iyi tanıyarak onların dili ile iletişim kurmaya başladı, işveren markasını güçlendirdi, büyük veriyi iletişim aracı olarak daha etkin kullanmaya başladı. SPORX yeni marka ve pazarlama stratejisi ile markasını GMB uzmanlığının desteğinde etkin ve uluslararası standartlarda yönetmeye devam ediyor.

Web Page: www.sporx.com