AMAÇ:

Türk Hava Yolları’nın kıtalararası transit yolcu payı toplam yolcu hacmi içinde hızla artmaktaydı ve THY global bazda hızla büyümekteydi. Ama THY’nin reklam ve pazarlama faaliyetlerini lokal yaratıcı ajanslar yürütmekteydi.

AKSİYON:

GMB’in görüşü, marka ve pazarlama stratejisinin yolcu profillerine göre kurgulanabilmesi için THY’nin global bir Kreatif Ajans ile çalışılması yönündeydi.

Mevcut satış ve pazarlama verilerini ve son üç yılın finansal tablolarını inceledik., Avrupa, Amerika, Afrika ve Ortadoğu transit yolcu trafiğini analiz ettik. Kalitatif ve kantitatif araştırmalardan elde edilen bulguları değerlendirdik ve Kreatif ajans brifingini; Hedef Kitlenin detaylı tanımı, Konumlandırma belgesi, Marka Stratejisi, Pazarlama Stratejisi ve İletişim Stratejisi formatında hazırlayıp THY’nin kısa listesiyle konkura katılan global ajanslara sunduk.

Konkur danışmanlığımız çerçevesinde; Sunum Kriterleri, Ajans Kriterleri, Konkur Puanlama Yönetimi Kriterleri’ni belirledik. THY adına kazanan ajans ile sözleşme ve müzakere süreçlerini yürüttük.

Seçilen ajansı Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya’da kültürel farklılıkları ve yönelimleri göz önünde bulundurması konusunda yönlendirdik ve 4 kıtada aktif ekiplerinin ve ofislerinin olmasını sağladık.

SONUÇ:

THY yeni yaratıci ajansı ile “Widen your World” mottosuna sahip oldu. Güçlenmeye başladığı uluslararası transit yolcu taşımacılığı pazarında mesajını daha etkin bir biçimde yeniden kurguladı ve farklı kültürleri kendi ekipleriyle yerinde gözlemleyen ve analiz edebilen etkin ve global bir kreatif ajans ile çalışarak Dünya Markası olma yolunda önemli bir adım daha attı.

Web Sitesi: www.turkishairlines.com