AMAÇ:

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda öncelikli yatırımlarından biri olan YHT, uzun süredir geleneksel satış kanalları ve yönetim yapılanması ile yoluna devam eden TCDD Taşımacılık için büyük ve köklü değişiklikleri zorunlu hale getirmişti. TCDD Taşımacılık satış, pazarlama ve iletişim stratejilerini belirlemek ve yeni teknolojik yatırım hamlesine uygun hale getirmek istiyordu. Global Magic Brands, TCDD Taşımacılık’a hedef kitlesinin belirlenmesi ve özgün satış ve acente yönetimi için etkin ve çözüm odaklı bir yol haritası hazırladı.

AKSİYON:

Çalışmamız 3 ana bölüme ayrıldı ve öncelik sırasına göre satış stratejisinin geliştirilmesi ile başlandı. Acente ve özgün satış unsurları birbirlerinden ayrıldı ve acente yapılanması için dünyadan ve Türkiye’den başarılı örneklerin sunulduğu bir analiz yapıldı ve bu analiz acenteler ile yapılan kalitatif bir örneklem çalışması ile desteklendi. Analizin sonucunda kabul gören örnek acente tipleri, hedef kitleleri, fiziksel özellikleri, penetrasyon kabiliyetleri baz alınarak birbirlerinden ayrıştırıldı. Yeni acente tiplerinin görsel kimlikleri, iletişim alanları, TCDD Taşımacılık online bilet satış sistemine entegrasyon şekilleri belirlendi. Hukuki prosedürler incelenerek ideal acentelik sözleşmeleri Global Magic Brands tarafından hazırlandı. Sonraki aşamada TCDD Taşımacılık’ın algı yönetimi, marka yapılandırması, paydaşlarla co-marketing projeleri ve fiyatlandırma sistemi modellenerek, her hizmet için pazarlama stratejileri geliştirmeye başlandı. Gelecekte ise tüm hedef kitle gruplarına mesajları ulaştırmak için doğru mecraları seçmek ve bütçelerini belirlemek ve doluluk oranını yükseltmek, karlı satış artışı kampanyaları ve iletişim stratejileri oluşturmak hedeflendi.

SONUÇ:

TCDD Taşımacılık, gelişmiş teknolojisinin ve dünya standartlarındaki altyapı yatırımına yakışan, özgün ve dinamik bir satış, pazarlama ve iletişim kurgusuna kavuştu. Acenteleri ile özgün satış stratejileri, bütüncül bir şekilde uzman bir ekip tarafından yeniden oluşturuldu. Global Magic Brands olarak TCDD Taşımacılık ile pazarlama ve iletişim stratejilerinin uygulanması noktasında çalışmalarımız devam etmekte.

Web Sitesi: www.tcdd.gov.tr